Overview

3 Linyu Diao 07.04.1994 183 64 311 300 0 0 53 53 Jiangsu
4 Hanyu Yang 12.10.1999 196 80 320 307 13 0 71 84 Shandong
5 Mingyuan Hu 17.05.1996 187 69 305 297 12 0 0 12 Liaoning
7 Yuanyuan Wang 14.07.1997 196 71 323 312 0 5 71 76 Tianjin
12 Yingying Li 19.02.2000 192 73 318 305 13 5 86 104 Tianjin
13 Yan Sun 06.07.2001 188 68 308 295 0 0 0 0 Jiangsu
14 Yixin Zheng c 06.05.1995 189 71 318 308 0 0 55 55 Fujian
15 Li Lin 05.07.1992 171 65 294 294 24 8 52 84 Fujian
19 Yanhan Liu 19.06.1992 188 75 315 305 0 0 30 30 Liaoning
20 Fang Duan 26.12.1994 186 73 301 296 0 0 0 0 Liaoning
21 Feifan Ni 14.02.2001 177 68 298 281 0 0 18 18 Jiangsu
23 Qingqing Du 18.12.1996 189 72 313 302 0 0 5 5 Shandong