Overview
Yixin Zheng

Yixin Zheng

Fujian
China
06.05.1995
Fujian
189
71

  • Opposite spiker
  • (0) - (0) - (55)
  • Fujian
  • 318
  • 308