Overview

3 Linyu Diao 07.04.1994 182 69 309 303 0 0 20 20 Jiangsu
4 Hanyu Yang 12.10.1999 192 72 317 311 12 0 20 32 Shandong
5 Mingyuan Hu 17.05.1996 187 69 305 297 12 0 0 12 Liaoning
7 Yuanyuan Wang 14.07.1997 195 75 312 300 0 5 20 25 Tianjin
12 Yingying Li 19.02.2000 192 71 302 294 12 5 20 37 Tianjin
13 Yan Sun 06.07.2001 188 68 308 295 0 0 0 0 Jiangsu
14 Yixin Zheng c 06.05.1995 187 71 316 307 0 0 20 20 Fujian
15 Li Lin 05.07.1992 171 65 294 294 24 8 52 84 Fujian
19 Yanhan Liu 19.01.1993 188 75 315 305 0 0 30 30 Liaoning
20 Fang Duan 26.12.1994 186 73 301 296 0 0 0 0 Liaoning
21 Feifan Ni 14.02.2001 175 67 271 265 0 0 5 5 Jiangsu
23 Qingqing Du 18.12.1996 189 72 312 300 0 0 0 0 Shandong