Overview

Pankov Vadim

Pankov Vadim

  • Erkhov Andrey
  • Kurnosov Igor
  • Korolev Aleksey
  • Molchanov Sergei
  • Sandul Dmitry

{{labels.LoadingMatches}}

{{labels.NoMatchesAvailable}}

1
Brazil
3 2 1 1 1 0 1 0 0 7 8 4 2.000 278 238 1.168
2
Russia
3 2 1 2 0 0 0 1 0 6 7 3 2.333 243 203 1.197
3
Poland
3 2 1 1 0 1 0 0 1 5 6 5 1.200 242 244 0.991
4
Cameroon
3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0.000 147 225 0.653