Overview
Xiangyu Gong

Xiangyu Gong

Jiangsu
China
21/04/1997
189
73

  • Opposite spiker
  • (13) - (13) - (86)
  • Jiangsu
  • 322
  • 313