Overview

36
36
17
3
2
2
20
6
75
47

38
32
25
42
33
27


1 2 3 4 5
6 Xiangyu Gong 12 6 17 6 8 0 9
3 Jing Li 11 10 20 1 5 0 9
5 Yi Gao 8 5 9 2 4 1 17
10 Xiaotong Liu 7 5 14 1 2 1 10
17 Yuanyuan Wang 5 3 6 2 6 0 4
2 Jingwen Qian 4 4 12 0 4 0 2
12 Yixin Zheng 4 1 2 3 6 0 3
7 Linyu Diao 3 2 2 1 4 0 8
13 Chenyue Wang 1 0 0 1 3 0 3
4 Huimin Wang 0 0 0 0 0 0 1
9 Di Yao 0 0 0 0 0 0 7
15 Li Lin 0 0 0 0 0 0 0
18 Mengjie Wang 0 0 0 0 0 0 0
19 Ruoya Xu 0 0 0 0 0 0 1
1 2 3 4 5
8 Maja Storck 13 13 38 0 1 0 8
14 Laura Künzler 10 9 24 1 2 0 8
2 Linda Kronenberg 5 5 22 0 0 0 5
5 Martina Halter 4 3 8 1 11 0 8
6 Madlaina Matter 3 2 7 1 7 0 7
11 Sarah Trösch 3 1 1 0 0 2 8
17 Méline Pierret 3 3 3 0 1 0 4
9 Tabea Dalliard 0 0 0 0 0 0 0
12 Julie Lengweiler 0 0 0 0 0 0 0
13 Elise Boillat 0 0 0 0 0 0 0
19 Thays Deprati 0 0 0 0 0 0 0
20 Alexandra Lorenz 0 0 0 0 0 0 0
21 Francine Marx 0 0 0 0 0 0 0
22 Samira Sulser 0 0 0 0 0 0 0

1
Argentina
3 3 0 1 0 2 0 0 0 7 9 4 2.250 285 274 1.040
2
China
3 2 1 1 0 1 1 0 0 6 8 5 1.600 288 254 1.133
3
Netherlands
3 1 2 0 1 0 2 0 0 5 7 7 1.000 305 288 1.059
4
Switzerland
3 0 3 0 0 0 0 1 2 0 1 9 0.111 186 248 0.750