Overview
Yingying Li

Yingying Li

Tianjin
China
19.02.2000
192
73

  • Wing spiker
  • (5) - (13) - (86)
  • Bohai Bank Tianjin
  • 318
  • 305