Overview

1 Xinyue Yuan 21.12.1996 201 78 317 311 24 8 50 82 Bayi
2 Ting Zhu 29.11.1994 198 78 327 300 24 8 62 94 Vakifbank
3 Linyu Diao 07.04.1994 182 69 309 303 0 0 0 0 Jiangsu
4 Hanyu Yang 12.10.1999 192 72 317 311 12 0 0 12 Shandong
5 Mingyuan Hu 17.05.1996 187 69 305 297 12 0 0 12 Liaoning
6 Xiangyu Gong 21.04.1997 186 72 313 302 12 8 15 35 Jiangsu
7 Yuanyuan Wang 14.07.1997 195 75 312 300 0 0 0 0 Tianjin
8 Chunlei Zeng 03.11.1989 187 67 315 315 24 5 120 149 Beijing
9 Changning Zhang 06.11.1995 193 80 315 303 0 0 43 43 Jiangsu
10 Xiaotong Liu 16.02.1990 188 80 312 300 24 8 70 102 Beijing
11 Di Yao 15.08.1992 182 65 306 298 0 0 10 10 Tianjin
12 Yingying Li 19.02.2000 192 71 302 294 12 0 0 12 Tianjin
13 Yan Sun 06.07.2001 188 68 308 295 0 0 0 0 Jiangsu
14 Yixin Zheng c 06.05.1995 187 71 316 307 0 0 47 47 Fujian
15 Li Lin 05.07.1992 171 65 294 294 24 8 52 84 Fujian
16 Xia Ding 13.01.1990 180 67 305 300 12 8 58 78 Liaoning
17 Ni Yan 02.03.1987 192 74 317 306 12 8 79 99 Liaoning
18 Mengjie Wang 14.11.1995 172 65 289 280 12 0 30 42 Shandong
19 Yanhan Liu 19.01.1993 188 75 315 305 0 0 30 30 Bayi
20 Fang Duan 26.12.1994 186 73 301 296 0 0 0 0 Liaoning
21 Feifan Ni 14.02.2001 175 67 271 265 0 0 0 0 Jiangsu
22 Han Wu 23.04.1998 183 64 294 284 0 0 0 0 Jiangsu
23 Qingqing Du 18.12.1996 189 72 312 300 0 0 0 0 Shandong
24 Haiping Sun 23.05.1996 179 66 293 286 0 0 0 0 Liaoning
25 Yichan Zhang 11.02.1991 187 76 318 307 0 0 0 0 Shanghai