Overview
Xiangyu Gong

Xiangyu Gong

Jiangsu
China
21.04.1997
186
72

  • Opposite spiker
  • (8) - (12) - (15)
  • Jiangsu
  • 313
  • 302